Koncept

Futbalové tréningové centrum pozostáva z krytej športovej haly, v ktorej je umiestnené ihrisko vo veľkosti 30x47 metrov s umelou trávou a dvoch vonkajších ihrísk s prírodným trávantým povrchom. Objekt tréningového futbalového centra bude slúžiť pre rozvoj športových a futbalových zručností detí vo veku 5 až 15 rokov.